תערוכת פרויקטים 2022 

צילום סטילס: יעל צור

צילום וידאו: בלזה