top of page

פרוייקט הנדסה-פיזיותרפיה

פרויקט הנדסה-פיזיותרפיה משלב סטודנטים ממספר מגמות הנדסה וסטודנטים לפיזיותרפיה, בחסות היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה, שמפתחים פתרונות לאתגרים אמיתיים של אנשים עם מוגבלויות.

 

הסטודנטים מאתרים אתגרים תוך דיאלוג עם אנשים עם צרכים או נותני שירות כגון בתי חולים. הסטודנטים מגדירים את הבעיה ומעצבים לה פתרון כולל תכן מפורט וייצור אב טיפוס.

 

הפרויקט מאפשר לאוכלוסיות סטודנטים שלא נפגשות בד"כ בלימודים להכיר ולהתנסות בעבודה בצוות בינתחומי, בתהליך יזמות וחדשנות מאתגר.

 

החזון שלנו להקנות לסטודנטים יכולות מענה לאוכלוסיות מגוונות כולל להצליח לפתח פתרונות שמוצאים דרכם לשוק. 

 

bottom of page