top of page

פרוייקט ננו-לוויינים

חלק מהמרכז 'חלל חדש' שאוניברסיטת תל אביב מקימה, סטודנטים של הפקולטה להנדסה יתכננו את הזיווד של כרטיסי הלוויין ויבצעו אנליזות חום לתנאי הטיסה של הננו לוויין בחלל.

המרכז החדשני יבנה וישגר ננו-לוויינים ייעודיים עבור מחקרים מדעיים במגוון תחומים: ניטור זיהום אוויר, מעקב אחר יערות גשם וקרחונים, יישומים חקלאיים, רשתות תקשורת וכד'.

 

הלוויינים, המורכבים בתוך זמן קצר ובעלויות נמוכות יחסית, ינגישו את הטכנולוגיה הלוויינית לקהילה המדעית בכל רחבי הקמפוס.

הצוות של הפקולטה להנדסה אחראי על כל ההיבט המכני של הלוויין:
 

  • תכנון סידור הרכיבים הפנימי של הלוויין בעזרת תוכנות למידול תלת ממדי.

  • בניית התקני אחיזה ללוויין: התקן אחיזה לשולחן לשלבי הבנייה, התקני אחיזה לבדיקות השונות שהלוויין נדרש לעבור לפני השיגור. 

  • ביצוע אנליזות תרמיות ואנליזות הרעדה: כל לוויין נדרש לעמוד בתקנים מסוימים, הן מבחינת השהות שלו בתנאי סביבת חלל והן מבחינת הגבלות של תנאי השיגור.

בשנה האחרונה התקיים פרויקט בשיתוף הפקולטה למדעים מדוייקים במגמה לתוכנה שם מפתחים פיקו לווינים שהינם לווינים קטנים אשר מזוודים בתוך ננו-לווינים. צוות של הנדסה מכנית תכנן מנגנון חדשני אשא ישחרר את הפיקו לווינים מתוך הננו לווינים בחלל

bottom of page