מדע והנדסה של חומרים

מטרת הפרויקט להעמיק את הידע בנושא המעניין את הסטודנט, לחשוף אותו לשיטות מחקר מתקדמות ו/או לתעשייה

רלבנטית, ולתת לו כלים לחשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית. הפרויקט מהווה הזדמנות לסטודנט ליישם את הידע

שרכש במהלך שנות הלימוד, להרחיב את אופקיו המקצועיים, ולהתנסות בעבודה מעשית.

על מבצע/י הפרויקט להגדיר בתאום מנחה הפרויקט את מטרות העבודה, לבצע סקר ספרות מקיף, לתכנן מהלך עבודה

שיאפשר להשיג את המטרות, לבצע את הניסויים ו/או החישובים ו/או המודלים הנדרשים, לנתח את התוצאות, כולל ניתוח סטטיסטי, אם רלבנטי, להסיק מסקנות ולהמליץ על כיווני מחקר עתידיים.

הצוות

noa.png

דר' נעה לכמן-סנש

מרצה בכירה בפקולטה להנדסת חומרים.

חומרים מרוכבים (בדגש על ננו-צינוריות פחמן במטריצה פולימרית), כולל מדידת תכונות מכאניות וחשמליות שלהם.

חקר הקשר בין המיקרו-מבנה, הכימיה ומורפולוגיית פני שטח בסקלת הננו של החומרים הנ"ל לבין התכונות והשימושים שלהם כחומרי מבנה וכחומרים במערכות אנרגיה.