top of page

פרוייקט אינוביט

Innovation Elbit-TAU

פרויקט אינוביט הינו פרי שיתוף פעולה בין אלביט מערכות תקשוב וסייבר לבין אוניברסיטת תל אביב.
במסגרת התכנית, סטודנטים מבצעים פרויקט בינתחומי אשר יאפשר להם לרכוש מיומנויות של עבודה בצוות רחב, לפתח יכולת מתקדמת בזכות שילוב מוחות מתחומים שונים ולתפקד בתנאים של פרויקט המדמה את המציאות. הפרויקטים הם בנושא שידרוג יכולות של רחפנים.

הצוותים עובדים לפי הנושאים הבאים:

• עיבוד תמונה לבניית מודל תלת-מימדי, התמצאות במרחב וזיהוי סטודנטים           מחשמל

• שיפור מנגנון החלפת סוללת רחפן  אוטונומית  סטודנטים ממכנית

• ניווט הרחפן אל מקור חום קשר בין סנסור לזיהוי מקור החום (שריפות) לבין           הטסת הרחפן  סטודנטים מכנית וחשמל

• תכן נושא מטען (חיישנים) על הרחפן תוך שמירה על יציבות ואיזון הרחפן            הקיים  סטודנטים ממכנית

• הסבת רחפנים אופטיים לרחפנים תרמיים ועוד

הפרויקט מתקיים כבר 3 שנים עם צוותים שמתחלפים מדי שנה.

bottom of page