top of page

שיתופי פעולה

 • ניתן לפנות אלינו ולהציע פרויקט הנדסי במייל המצויין בדף הבית או בטופס שבקישור.
   

 • את הפרויקט מלווה מנחה עם ניסיון מתאים מאותה חברה שפנתה אלינו.
   

 • סודיות - ניתן לחתום מולנו על הסכם סודיות עסקית, כמו כן לעתים מבוצעים פרויקטים מסווגים – להם כללים מחמירים יותר.
   

 • המנחה מטעם התעשייה מראיין מספר סטודנטים אשר הביעו עניין לבצע את הפרויקט ובוחר את מי הוא מקבל לפרויקט.
   

 • הפרויקט צריך לעמוד בסטנדרטים של פרויקט הנדסי רגיל ולהגיע ליעדים כולל אבני דרך כגון: SOW, PDR, CDR.
   

 • אנו מעודדים הגעה לרכש ובניה של אבטיפוסים ומממנים חלק מהפרויקטים לשם כך.

קניין רוחני -
 

 • הפרויקט מבוצע על ידי סטודנטים מתואר ראשון והקניין הרוחני הוא שלהם ושל החברה בה מתבצע הפרויקט.
   

 • במידה והפרויקט הוא ביוזמת האונ' ומערב חברה חיצונית מסדירים את תנאי חלוקת הקניין הרוחני בין האוניברסיטה לחברה. זאת על ידי "רמות" - גוף פנימי באוניברסיטה האמון על נושא זה.

bottom of page