top of page

הנדסת חשמל

כל תלמיד בבי"ס להנדסת חשמל (במגמות: חשמל, חשמל-פיסיקה וחשמל-מדעי המחשב) נדרש לבצע פרויקט בשנת לימודיו האחרונה כתנאי לקבלת התואר הראשון.

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים להתנסות בתכנון, פיתוח, מימוש והצגה של מערכת בתחום של הנדסת חשמל.

נושא הפרויקט יכול להיות בכל אחד (ושילוב של מספר תחומים) מתחומי ההתמחות השונים בבי"ס להנדסת חשמל: מחשבים, תקשורת, בקרה, עיבוד אותות, התקנים אלקטרוניים, אלקטרואופטיקה, קרינה וגלים, אנרגיה ומערכות הספק, ביו-אלקטרוניקה, חומרים, חמרה, תכנה, זמן אמת וסימולציה.

המנחים הם אנשי הסגל של הפקולטה, או מהנדסים פעילים בתעשייה. הנושאים נבחרים מתוך ניסיונם.

צוות הקורס

ofer amrani.jpg

פרופ' עפר עמרני

חבר סגל בבית הספר להנדסת חשמל, אחראי אקדמי על הפרויקטים. 

חוקר בתחומי התקשרות, ורכיבים אלקטרונים ואופטים; ראש המעבדה ללווינות זעירה.

HAI_6290.JPG

יעקב פיינגלרנט

יעקב פיינגלרנט בוגר תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל, מהטכניון (חיפה, ישראל) בשנת 1979 ובשנת 1982 בהתאמה. בשנת 1995 קיבל את תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.

מר פיינגלרנט הוביל קבוצות מו"פ והנדסת מערכת בתעשיית ההיי-טק בישראל במשך עשרים שנה.

בשנת 2002 הצטרף לבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב, שם הוא כיום המהנדס הראשי, אחראי על פרויקטי גמר ועל המעבדות לעיבוד אותות ותקשורת.

HAI_6301.JPG

רועי רייך

מר רועי רייך הינו בוגר תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב. במהלך התואר השני רועי התמחה בעיבוד אותות ומחקרו כלל שיערוך משקעים אטמוספריים באמצעות האותות הנקלטים באנטנות סלולריות תחת הנחייתה של פרופ' חגית מסר ירון.

רועי עובד כמהנדס בפקולטה להנדסה למעלה מעשור והוא המהנדס האחראי לפרויקטי הגמר בהנדסת חשמל, ומהנדס מעבדת הרכב האוטונומי.

bottom of page