top of page

קופסה לאיתור מטוסי נוסעים

כיום למטוסי נוסעים יש קופסה שחורה המכילה 2 מכשירי הקלטה:

  • הקלטת שמע בתא טייס CVR - Cockpit Voice Recorder

  • הקלטת פרמטרים של טיסה FDR - Flight Data Recorder

 

אחת הבעיות הנוספות היא שהטייס יכול לכבות את מכשיר הקשר שמשדר את מיקומו במרחב. 

נביט בתעלומת המטוס המלזי הנעלם – עד היום לא ידוע היכן ומדוע הוא נעלם כאשר עלות החיפושים 200 מיליון דולר. בנוסף לכך, לא נמצאו מכשירי ההקלטה שהיו על המטוס.

סטודנטים מהנדסה מכנית והנדסת חשמל יפתחו בפרויקט זה קופסה חכמה שפולטת את עצמה בשעת חירום.

 

הקופסה תכיל:

  1. סנסורים שונים

  2. GPS Tracking device (איכון מיקום)

  3. PLC , IMU (בקר ואמצעי חישה אינרציאליים)

  4. מצנח

  5. כרית אוויר

bottom of page