top of page

הפרויקט הירוק

הסטודנטים/יות מבית הספר להנדסה מכנית של הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב שמו להם למטרה למצוא פתרון לבעיית הפסולת: ייצור ביו-גז מפסולת אורגנית.

פתרון אקולוגי שמצד אחד מייצר מקור של אנרגיה מתחדשת זמינה ומצד שני מתמודד עם ההשפעות הסביבתיות הנגרמות מהשלכת פסולת אורגנית.

הסטודנטים החליטו לקחת יוזמה ולהתחיל את השינוי מ"בית". כיום זורקים מאות ק"ג אשפה בשבוע בקפטריה YOTO של הפקולטה להנדסה - חלקה הגדול מורכב משאריות מזון

לכן כבר מחודש הבא יותקנו פחי מחזור במספר מוקדים בקפטריה, בשיתוף פעולה מלא על מנהלי הסניף התומכים מאוד בסביבה ירוקה. אתם הסועדים תתבקשו ליהנות מארוחה טעימה ובסיומה להפריד מהצלחת ולזרוק את הפסולת האורגנית לפחים המסומנים.

 

השלב הבא של הפרויקט יהיה הקמת מערכת להפקת ביו-גז מפסולת אורגנית של הפקולטה להנדסה לבישול בגז, חימום דוד ועוד. "השאיפה שלנו היא לבנות מתקן המייצר ביו-גז מהפסולת האורגנית של הקפטריה בפקולטה להנדסה באוניברסיטת ת"א ולהעריך את התועלת הכלכלית והסביבתית מהמרה של הפסולת לגז בישול או לחשמל.

צוות הפרויקט:

פרופ' אבי קריבוס - ראש התוכנית לאנרגיות מתחדשות

פרופ' הדס ממן - ראשת התוכנית להנדסת סביבה

דני ברקו - רכז הפרויקטים

רועי פרץ - דוקטורנט בתכנית להנדסת סביבה

והסטודנטים:

דור קוריאנסקי, שירה סון, יובל נוימן ואריאל דרמון

bottom of page