ביומימטיקה של מנגנון החפירה בנקבת הארבה - זרוע גמישה מתארכת עם 3 דרגות חופש תנועה

אשל איזנברג, ליאור מורדוך

ביומימטיקה של מנגנון החפירה בנקבת הארבה - זרוע גמישה מתארכת עם 3 דרגות חופש תנועה