חסם עורקים חשמלי

אלמוג גבאי ליאור גנון אלעד זוסמן ודניאל בקטוב

Designed by: Dror Fuchs

Edited by: Danny Berko

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
Logo.png