קירור כרטיסי אלקטרוניקה בזרימה מאולצת דרך הכרטיס בתיבה אטומה

סיגל צקובסקי וזהר גלר

Designed by: Dror Fuchs

Edited by: Danny Berko

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
Logo.png